obecné informace

  • GeoWiki – česká encyklopedie Geocachingu – naleznete v ní nejrosáhlejší sbírku článků, které se nějak Geocachingu týkají.
  • stránky českých revírníků
  • český Geocaching
  • ČAGeo Česká asociace geocachingu, z.s. – Nápad založit neziskové sdružení – asociaci hráčů všech her na bázi „hledání pokladů“ (dále GC) pochází z počátku podzimu roku 2011 a je vyústěním přemýšlení a diskusí o smyslu, potenciálu a budoucnosti GC. Např. o boomu, který se i nadále projevuje nejen nárůstem počtu hráčů, ale i preferencí kvantity založených keší na úkor kvality; o jeho soužití na společném písečku především s orgány státní správy, zvláště pak ochrany přírody a památkové péče; o jeho možném skrytém potenciálu při větším zapojení seniorů např. v prevenci stařecké demence apod.

regionální weby