Krásný noční odlov, aneb – Potkal kačer… kačera

Dne 7. 11. 2015 jsem se vydala se skvělou geogrupou (IQCHAZON3) na odlov jedné noční kešky. Jmenovala se Pulnocni projektant. Musím říci, že již název...