V druhé polovině 13. století spolu s hradem bylo vybudováno i město, které bylo pak ve 14. století chráněno opevněním. Městské opevnění navazovalo na hradby hradu. Nejvýznačnějším pozůstatkem opevnění je čtverhranná gotická věž, na kterou navazují…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/mestske-opevneni-v-budyni-nad-ohri/detail