Za místním hřbitovem ve Studánce je nenápadné návrší s názvem Valy. Na návrší se nachází zbytky švédského opevnění z doby třicetileté války, která se…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/navrsi-valy/detail