Po rekultivaci starých hnědouhelných lomů na východním okraji města Chlumce vznikly dva rybníky – Zámecký rybník a Nový rybník. Zámecký rybník je…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/novy-rybnik--2/detail