Teprve když odezní povodně na horním toku Labe i ostatních přítocích, přichází na řadu Ústí nad Labem. Tyto opakující povodně připomínají vodočty.…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/obrazky-z-usti-nad-labem-vodocty-povodni-reky-labe/detail