Na severní straně lužického náměstí v Rumburku se nacházejí chráněné měšťanské domy s podloubím. Spolek přátel Rumburku zde umístil dvě pamětní desky…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/pametni-desky-na-luzickem-namesti-v-rumburku/detail