Přírodní rezervace Světlík se nachází mezi Horním Podlužím a Studánkou. Zahrnuje rybník Světlík a přilehlé mokřadní louky. Daří se zde vzácným…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/prirodni-rezervace-svetlik/detail