Menšou sakrálnou pamiatkou mesta Štětí ležiacom na pravom brehu rieky Labe je kaplnka Najsvätejšej Trojice, v kresťanstve ide o spoločné označenie…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/steti-kaple-nejsvetejsi-trojice/detail