V areáli, záhrade základnej školy T. G. Madaryka v meste Štětí, je umiestnené zaujímavé súsošie dvoch prvých československých prezidentov Tomáša…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/steti-susosie-prvych-dvoch-ceskoslovenskych-prezidentov/detail