V minulém týdnu začala proměna pozemku u budovy Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě v Plšíkovu zahradu. Toto jméno ponese areál pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, jehož jádrem je ekovýchovný altán Plšíkova učebna, realizovaný správou parku již v roce 2017. Po dokončení bude Plšíkova zahrada přístupná veřejnosti a současně poskytne zázemí pro ekovýchovné akce pro veřejnost, činnost zájmových kroužků Junior Ranger či příměstské tábory pro děti a mládež organizované správou parku.

„Současný stav prací navozuje dojem probíhající rekultivace nějakého brownfieldu, po jejich dokončení se však zahrada okolo budovy správy parku v Krásné Lípě kvalitativně posune na mnohem vyšší úroveň, vznikne víceúčelový areál sloužící jak ekovýchově, tak i veřejnosti,“ říká Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.

V první etapě dodavatelská firma započala s odstraňováním veškerých asfaltových a betonových prvků, zbourány budou nevyužívané dopravní hřiště, pozůstatky bazénu, základů dřívějších garáží a zásobníků na plyn. Realizovanému projektu také ustoupí jehličnaté okrasné dřeviny a kultivary keřů. Odstraněné dřeviny nahradí výsadba 56 vzrostlých stromů. Jedná se o 12 původních odrůd ovocných dřevin a 44 exemplářů původních dřevin, ke kterým patří jeřáb, jedle, bříza, smrk, duby, jasan, javor, třešeň ptačí či olše. Stromy budou dále doplněny výsadbou 528 dalších keřů.

Součástí areálu bude také květnatá louka, udržovaná způsobem vedoucím k vysoké druhové pestrosti bylin. Někdejší betonový bazén bude zcela odstraněn a na jiném místě vznikne v jezírko přirozeného vzhledu, vybavené molem umožňujícím pozorování vodních živočichů a rostlin. Odlehlejší část pozemku s porosty připomínající dílem monokulturu a dílem přirozený les bude návštěvníkům zpřístupněna povalovým chodníkem, který umožní srovnání a pozorování vývoje těchto typů porostů.

Většina lidských aktivit se bude odehrávat v takzvané zóně venkova s ovocnými stromy a funkční chlebovou pecí, zejména však v centrální části areálu, kde vznikne venkovní kuchyně a plocha pro příležitostné nocování v jurtách. Právě ta umožní organizaci dětských táborů. Pobyt veřejnosti v Plšíkově zahradě zpříjemní drobný mobiliář v podobě laviček či soch vytvořených během dřívějších dřevosochařských sympozií. Plot oddělující zahradu od provozní části areálu správy parku bude současně malou geologickou expozicí.

Rekonstrukce areálu je financována z Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady na přípravu a realizaci dosahují téměř 14 milionů korun. Dokončení všech prací se předpokládá v listopadu letošního roku.