Určitě už jste někdy slyšeli o dětské psychiatrické léčebně, kde byli malí pacienti vystavováni nelidskému zacházení, o experimentální léčbě LSD, o zazděných řádových sestrách a tajemných zjeveních spojovaných s urbexovou legendou - vilou továrníka…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/vylety/vila-tovarnika-tschinkela-v-dubi/detail