Na sobě však mají šestimístný sledovací kód, nápis "Track me at Geocaching.com" a jejich putování se zapisuje na geocaching.com/track. V základu se dají rozdělit do tří skupin: - traveltagy, což jsou nejčastěji plechové destičky, které mají na kuličkovém řetízku přidělaný nějaký předmět. Obvykle mají nějakou misi, kterou se kačeři snaží jejich posunem splnit. - geocoiny, což jsou mince, které s sebou obvykle nosí jejich majitelé k ukazování na eventech pro jejich vysokou cenu. - a zbývají věci které do předchozích skupin nezapadají, jako například trackovatelné nálepky na autech, oblečení či tetování.

TRAVELTAGY

Nejznámějším zástupcem traveltagů je Travel Bug. Jedná se o úplně první druh trackovatelných předmětů, které začal Groundspeak vyrábět. Úplně prvním putovním předmětem se stal Travel Bug - Jeremyho kachnička. První Travel Bugy měly pouze číselné kódy, časem se k číslům začala přidávat i písmena. Není divu, s počtem dnes existujících druhů putovních předmětů (nemluvě o počtu jednotlivých kusů) by se již musela používat čísla sedmimístná. Díky onomu počtu však určitě není problém nějaký předmět (prozatím virtuálně) najít ve vašem okolí. Příprava na nález Putovní předměty v našem okolí můžeme nejlépe najít buď v mapě putovních předmětů (pouze pokud jsme platícími členy), nebo v seznamu nejbližších keší (příklad). Mapa je jasná, v druhém případě nás zajímají ikonky v sloupečku Info. Ikonka krabičky v kruhu Premium Member Only Cache značí, že keš je dostupná pouze pro platící hráče. Ikonka červeného klíče Needs maintenance zase to, že keš vyžaduje údržbu. Všechny ostatní ikonky (příkladem Travel Bug Dog Tag,https://www.geocaching.com/images/icons/16/trackable_inventory.png,https://www.geocaching.com/images/wpttypes/sm/3815.gif,https://www.geocaching.com/images/wpttypes/sm/23.gif) značí, že v keši je zalogován nějaký putovní předmět. Kliknutím na ikonku (a následný odkaz) si otevřeme jeho listing. V něm spatříme název předmetu, nick ownera, mnohdy nějaké povídání, misi, logy (a ještě pár nepodstatných věcí). Nyní již vyražme pro předmět do terénu. Co když tam není? Může se stát, že předmět v keši není. V takovém případě nejprve koukneme, ze kdy je poslední log v listingu putovního předmětu. 1, Pokud je z nedávné doby, mohl jej někdo vyzvednout a ještě se nedostal k zalogování. 2, Pokud z doby dávné, pravděpodobně jej z keše někdo ukradl a je ztracený. - vložíme k předmětu Write Note log, aby putovní předmět jeho majitel označil za ztracený (je to jediný typ logu, který lze napsat i bez znalosti sledovacího kódu) - pokud se nic neděje, vložíme Write Note log ke keši v které je virtuálně umístěn, aby putovní předmět její majitel označil za ztracený - pokud se nic neděje, kontaktujeme s prosbou o označení za ztracený lokálního reviewera Nález puťáku a jeho logování Puťák jsme našli, ať už umyslně či náhodou. A dál? Pokud chceme pouze bodík za jeho spatření, opíšeme si jeho kód. Ten vložíme na geocaching.com/track, dáme zapsat nový log a zvolíme typ logu Discovered It Discovered (spatřeno). Pokud jej chceme někam posunout, vezmeme jej s sebou. Za puťák do keše nic nevkládáme, ani nic nebereme z keše do které jej vkladáme - nejedná se o předměty výměny. Pří logování postupujeme stejným způsobem, zvolíme však typ logu Retrieve It from a Cache Retrieve from (název keše). Jestliže není zalogován v keši odkud jsme jej vyzvedli, několik dní počkáme. Přeci jen vkladatel může být na dovolené bez přístupu k internetu. Pokud tato situace trvá několik dní, můžeme ještě zkusit aktuálního držitele kontaktovat, zda na virtuální vložení předmětu do keše nezapomněl. Pokud se nic neděje a my puťák už ukládáme dál, zvolíme typ logu https://www.geocaching.com/images/logtypes/69.png Grab it from somewhere else. Zbytek logů (Visited Visited při návštěvě keše, Dropped Off Placed při umístění do keše) už se píše při logování keší. Pod místem kde píšete log ke keši se vám objeví tabulka s předměty, které máte aktuálně v držení. Odeslání vytvoří dva logy (jeden u keše a jeden u puťáku), které na sebe již dále nejsou závislé (když smažete jeden z nich, na ten druhý to nemá žádný vliv). Visited používejte s rozumem - předmětu přibudou kilometry, ale ne každý se pak rád přehrabuje stovkami visited logů. Co když to spletu? Smazání logu u putovního předmětu nevrátí situaci, která platila před jeho zapsáním. Pokud tedy například zalogujeme vložení předmětu do jiné keše, musíme znovu sepsat vyzvedávací log a oba následně smazat. Co když to nejde zalogovat? Možností může být několik. Pokud lze k nalezenému předmětu napsat pouze discovered log, pravděpodobně má předmět v kolekci (viz níže) kačer u kterého je zalogován a je nutné jej kontaktovat. Pokud na předmětu který se jeví jako puťák nemůžete najít kód, například je to dřevěné kolečko s nápisem Czech Wood Geocoin, pak se jedná o netrackovací předmět k výměně. Jestliže se vám po zadání kódu na geocaching.com/track zobrazí že předmět s tímto kódem neexistuje, zkuste, zda jste kód neopsali špatně (například jste nezaměnili O za 0 a obráceně). Také ověřte, zda je předmět vskutku trackovatelný na Geocaching.com. Občas se k nám dostanou (většinou z Polska kde jsou keše zároveň uvedeny na Geocachingu a polském Opencachingu) takzvané Geokrety, což jsou obvykle předměty s kódem na zalaminované kartičce spadající pod Opencaching, tedy nám naprosto k ničemu. Takové předměty je nejlepší nebrat, nebo se jich zbavit nejlépe někde v Polsku (tamní hráči obou her si to zase přesunou do nějaké opencache).

GEOCOINY A OSTATNÍ

Geocoiny jsou trackovatelné mince (nejčastěji, mohou však vypadat jakkoliv - dřevěná kostka, skleněný talířek, lego panáček...), které jejich majitelé nejčastěji vozí k ukazování po eventech pro jejich vyšší cenu a v případě ztráty nemožnost vyrobit stejně vypadající kopii. První geocoiny vytvořil v září 2001 programátor Groundspeaku Moun10Bike. Mince se jmenují Moun10Bike Geocoin a jedná se o jediný druh putovních předmětů, jehož sledovací kódy jsou pouze třímístné a začínají kódem 001. Vlastníkem nejvíce geocoinů u nás je pravděpodobně Bo.T.L. - ten jich má na svém účte aktivovaných již téměř 2500. Není-li geocoin na cestách jako klasické traveltagy, logujeme jej (stejně jako nálepky, nášivky, oblečení a tetování) pouze logem Discovered, jelikož jsme jej pouze viděli.

VLASTNĚNÍ PŘEDMĚTU

I vy můžete vlastnit putovní předmět, klidně i stovky. Přeci jen je vypouštějí hlavně samotní hráči - vyjma promo akcí některých firem, příkladem u nás může být ŠkodaGeocaching z roku 2014. A kde se dají tyto předměty sehnat? TRAVELTAGY, NÁLEPKY A TEXTILNÍ GEOVÝROBKY se dají koupit v některých geocachingových obchodech. Těch je u nás zhruba deset. Nejlevnější traveltag se dá bez akce koupit za 85kč. GEOCOINY se dají koupit nové v geocachingových obchodech, mnohdy se dá narazit i na nějaký již aktivovaný k prodeji a adopci. V případě adopce si koupíte již aktivovanou minci s nějakou putovní historií a mince je na váš profil připsána pomocí adopčního formuláře. K TETOVÁNÍ potřebujete nejprve trackovatelný kód. Ten můžete použít z nějakého vámi zakoupeného putovního předmětu, nebo si jej koupit například zde. Po aktivaci (viz níže) musíte najít nějakého tatéra (například Rasg), který vám tetování udělá. Fotku tetování s čitelným kódem následně zašlete na zde uvedený e-mail a zhruba do týdne se druh putovního předmětu v listingu přejmenuje na Travel Bug Tatoo (i když bude mít tetování vzhled například ještěrky) a bude mít jinou ikonku (). V době psaní tohoto článku má trackovatelné tetování přes 500 hráčů. Pokud se vám nic existujícího nelíbí, pravděpodobně budete toužit po tom, vytvořit ZCELA VLASTNÍ PUTOVNÍ PŘEDMĚT. Pro geocoiny lze využít projekt geoCoin4you, kam zadáte návrh svého geocoinu a jakmile získá podporu minimálně 100 lidí kteří by si jej zakoupili, jde geocoin do výroby. Vy se následně nemusíte starat vůbec o nic. Druhou, většinou levnější ale o to pracnější možností je když si vše zařídíte sami. U Groundspeaku (nebo o něco dráž u některého z lokálních distributorů) můžete po schválení motivu zakoupit kódy v minimálním počtu padesáti kusů (za $75) s klasickou ikonkou https://www.geocaching.com/images/wpttypes/sm/23.gif, kterou lze za jednorázový poplatek $150/1druh změnit na vámi zaslanou. Za $400 lze ke všem předmětům přidat neodstranitelný tzv. Promotional text, který je zobrazován na začátku listingu každého putovního předmětu daného druhu. Konkrétní požadavky na motivy i vše ostatní jsou psané v nápovědě Groundspeaku. Následně si předměty vyrobíte, nebo najdete nějakého výrobce který vám je vyrobí (výrobce traveltagů). Hotové předměty pak můžete rozprodat, nebo si je třeba všechny aktivovat a vypustit do světa. Je-li na vás minimum padesáti kusů mnoho, dá se to udělat i jinak. Groundspeak sice zastává názor, že vlastní jednokusovky by měly být přidělány na traveltagu či označené nějakou existující trackovatelnou nálepkou - i přesto nabízí skrz své distributory možnost nákupu trackovatelných kódů bez udaného minima. Mějte však na mysli, že distributor po vás musí chtít nakreslený motiv budoucího předmětu, který musí splňovat požadavky udané Groundspeakem (například nápis Track me at Geocaching.com) a ten následně posílá ke schválení Groundspeaku. Pokud po vás motiv nechce, bude v tom pravděpodobně nějaká levota. Počítejte také s tím, že kód má v takovém případě již předurčený název typu předmětu i ikonu, které nelze změnit (druh předmětu se tedy může například jmenovat My Family Tag, i když se ve skutečnosti bude jednat o kód vyrytý na dřevěné holi). Co přidělat na řetízek? Je to na vás a vaši fantazii. Je však rozumné, nepřidělávat tam nic překrásného. Jsou mezi hráči i tací, kteří prostě vidí v keši věc kterou chtějí, tak si ji vezmou a traveltag vyhodí. Proto se například traveltagy s autíčky "ztrácejí" častěji, než traveltagy s vypelichanými medvídky. Aktivace putovního předmětu K aktivaci putovního předmětu musíte znát kromě sledovacího kódu i kód aktivační. Ten může být na lístečku u zakoupeného předmětu, na webu výrobce či v souboru s kódy od Groundspeaku. Pokud jej nemůžete najít, dá se vyžádat nový přímo v aktivačním formuláři kliknutím na Retrieve your activation code (tedy v případě, kdy to nezakázal výrobce; to pak musíte dohledávat na jeho webu). V druhém kroku vyplníte údaje o putovním předmětu - jeho název (například Bimbo), jeho misi (například navštívit Tatry) a jeho popis (například svítící slon). Ve třetím kroku následně zvolíte datum a místo aktivace. Pokud vám v průběhu aktivačního procesu například spadne prohlížeč, nic se neděje. Již po potvrzení prvního kroku je předmět zapsán do vašeho vlastnictví (geocaching.com/my, odkaz Trackovatelné předměty (Moje)) a vše lze doplnit kliknutím na Editovat tento trackovatelný předmět v jeho listingu. Při editaci lze také nahrát k předmětu jeho fotografii, kterou je následně možné nastavit jako jeho hlavní (zobrazovanou na začátku listingu). Možnosti vlastníka předmětu Pokud předmět vypouštíte na jeho pouť po keších, můžete jej rovnou někam vložit. Pokud předmět plánujete mít pouze ve svých rukou (či že jej má mít ve své sbírce ač aktivovaný na vás někdo z kačerů), můžete při editaci nastavit, že předmět patří do kolekce. Pod pravým menu v listingu předmětu se následně objeví možnost Přidat do kolekce. Kdo z držitelů na ni první klikne, u toho bude následně předmět "v jeho sbírce". Jediné logy které bude následně možné k předmětu psát budou Write note a Discovered. Před plánovaným vypuštěním musí držitel předmět nejprve odstranit z jeho sbírky kliknutím na Move to Inventory. Pod pravým menu listingu putovního předmětu máte ještě tři možností. První z nich je Označit předmět za ztracený - tuto možnost tam vidíte vy, majitel keše ve které je předmět virtuálně umístěn a reviewer. Pokud se předmět nenachází dlouhou dobu na udaném místě, využijte této možnosti a označte předmět za ztracený. Pokud se předmět znovu objeví, jeho nálezce jej může kdykoliv vzkřísit logem Grab it, nebo vás kontaktuje a vy budete mít ve stejné nabídce kde jste puťák označili za ztracený možnost Přesunout na poslední pozici. Druhou možností je Přepočítat vzdálenost. Tato možnost se zde zobrazuje všem a slouží k aktuálnímu načtení kilometrů například v případě, kdy byl smazán nějaký protahovací log. Poslední možností je Uzamknout listing. To se hodí v případě, kdy je například předmět ztracen, avšak nějací podvodní honibodi si mezi sebou přeposílají sledovací kód a předmět discoverují. Stejným způsobem lze listing kdykoliv zase odemknout. Pokud někdo do logu nahraje fotku na které je vidět sledovací kód, není nutné mazat celý log. Stačí rozkliknout log, kliknout na Upravit obrázek a následně na Smazat obrázek. A když se ztratí, tak je konec? Může být, nemusí být. Můžete si nechat vyrobit kopii. Nejjednodušší je to u traveltagů - můžete využít služby Copytagy zdarma, nebo nabídky některého z geocachingových obchodů. Kopie však ve většině případů nebude vypadat tak, jak vypadal originál. U traveltagů to nevadí, u geocoinů už trochu ano. Ale to záleží jen a jen na vás. Statbar putovního předmětu Chcete mít na svém webu či ve svém profilu seznam vašich puťáků nejlépe i s aktuálními daty? I tato možnost tu je. Ke kažému putovnímu předmětu existuje i obrázek. Jeho HTML kód je následující: http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=ABCD Písmena ABCD je nutné nahradit WID vašeho předmětu. To naleznete nahoře v adresním řádku, pokud v listingu předmětu kliknete na možnost Zalogovat se. Tedy příkladem - pokud dáme zapsat nový log u tohoto puťáku, nalezneme v adresním řádku adresu https://www.geocaching.com/track/log.aspx?wid=b5dc81e2-389c-4b29-90b5-84c14ce5d0eb. Statbar vypadá takto: V jeho horní části je hlavní fotka předmětu, pod ní název. Následuje nacestovaná vzdálenost (bohužel pouze v mílích) a aktuální umístění, které je upřesněno ikonkou v pravém dolním rohu. V ikoce může být smajlík (je-li aktuální pozicí hráč), krychle (je-li aktuální pozicí keš či event) nebo otazník (je-li předmět nezvěstný). Pokud je ikonka na zeleném podkladu, je to od posledního logu maximálně týden (což je bráno jako vhodná doba pro přesun předmětu). Pokud je na šedém podkladu, pak je to od posledního logu více než týden. A ještě... Pokud něco nechápete, nebo vám tu něco chybí, nebo ani to ne, přidejte se do FaceBookové skupiny Trackables CZ, kde si můžete o puťácích popovídat s ostatními.