GeoSever.cz

hnízdo drsnoseverských kačerů
GeoSever.cz
Job
poslušný robotek
About Me
poslušný robotek, starající se o zveřejňování článků

empty alt
V letech 1817 – 1826 byly podél ohradní zdi bývalého hřbitova u kostela svatého Jiří postaveny výklenkové kaple křížové cesty. Byla to pátá křížová…
empty alt
Pomalu se blížíme k 25. výročí geocachingu v roce 2025 a velkou součástí oslav bude komunita, protože geocaching je především o lidech. Jsme rádi, že se můžeme podělit o to, že se v roce 2025 vrátí ko...
empty alt
Přibližně před 4 000 lety si staří Babyloňané dali údajně první novoroční předsevzetí. Netušili, že přijde den, kdy se lidé rozhodnou dosáhnout cílů spojených s high-tech hrou na schovávanou! Ať už se...
empty alt
V letech 1825 – 1833 byly podél ohradní zdi bývalého hřbitova u kostela svatého Jana Nepomuckého postaveny výklenkové kaple křížové cesty. Byla to…
empty alt
Naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech stojí pomník zdejšího rodáka Františka Antonína Bernarda stíhacího letce čsl. jednotek RAF…
empty alt
Na severní straně lužického náměstí v Rumburku se nacházejí chráněné měšťanské domy s podloubím. Spolek přátel Rumburku zde umístil dvě pamětní desky…
empty alt
Smírčí kříž stojí na okraji lesa pod vrcholem Světlého kopce. Poblíž vede zeleně značená cesta z Jiříkova přes Valdek do Nových Křečan. 350 let starý…
empty alt
Když se prémiových členů ptáme, co se jim na jejich členství nejvíce líbí, vždy můžeme očekávat několik odpovědí a jednou z nich je: “Body oblíbenosti!” Tato malá zelená srdíčka, která dostávají majit...
empty alt
Cache In Trash Out® (CITO) je příležitostí pro kačery ke zkrášlení a obnově přírodních a městských oblastí. Od roku 2002 se více než 675 000 geokačerů zúčastnilo více než 37 000 CITO eventů, které pom...