Jak každý zkušený kačer ví, ve hře je mnohem víc než jen hledání keší a zveřejňování logů o nálezech. Dále je to skrývání a údržba keší, zapojení se do místní geocachingové komunity a, což je možná nejdůležitější, péče o herní desku geocachingu alias planetu Zemi. Dodržování zásad nízké zátěže pomáhá outdoorovým nadšencům snížit jejich dopad na přírodu a zachovat ji pro budoucí nadšence. Zde jsou čtyři zásady, které byste si měli zapamatovat, až se příště vydáte hledat.

1. Informujte se, než vyrazíte
Důležitým prvním krokem k výletu za kešemi s nízkým dopadem je plánování předem. Než se vydáte na cestu, ověřte si, zda ve vaší destinaci platí zvláštní pravidla nebo předpisy pro návštěvu kačerů. Zvažte také plánování výletu v době, kdy na místě nebude tolik lidí.

2. Zůstaňte na stezce
Může být lákavé vytvořit si vlastní trasu mimo stezku, abyste se dostali k souřadnicím keše, ale nejlepší cesta je ta, která je již vytvořená. Držte se cest určených pro pěší a turisty, a pokud jste na turistické stezce, nechte svou skupinu jít v jedné řadě.

3. Procvičte si abecedu: Vždy praktikujte CITO
Cache In Trash Out (CITO) není jen typem eventu, je to také životní styl! Zachovejte ducha CITO a řádně zlikvidujte všechny odpadky, které při výpravě vytvoříte nebo na které při hledání keší narazíte.

4. Zanechte to, co najdete
Při hledání kešek ponechávejte rostliny a živočichy, které míjíte, tak, jak jste je našli, a dbejte na to, abyste kešky vrátili zpět, aniž byste měnili jejich úkryty. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy v keši najdete trackovací předměty nebo věci na výměnu. Výměna věcí a pomoc trackovacím předmětům pokračovat v jejich cestě je praxe, kterou byste měli dodržovat.

Další informace o zásadách nízké zátěže při aktivitách v přírodě najdete na stránkách organizace Leave No Trace. Jak zachováváte herní desku geocachingu vy?