Když keš nenajdete, logujete DNF – Nenalezeno? Některým cacherům to může připadat jako záludná otázka, protože samozřejmě logují. Jiní uvádějí řadu důvodů, proč nezalogovali “Nenalezeno”. Možná si myslí, že hledáním nestrávili dostatek času, nebo logují DNF jen tehdy, když si jsou jisti, že keš tam opravdu není. Někteří se obávají, že jejich DNF log bude důvodem pro archivaci keše. (Nebude.) Ať už jsou důvody jakékoliv, většina kačerů se shodne na tom, že mnoho DNF zůstává nezalogováno.

Nedávno se datový tým Geocaching HQ rozhodl zjistit, kolik DNF není zaznamenáno. Provedli studii 3500 tradičních keší umístěných ve Spojených státech, Německu, Francii a Velké Británii (v těchto regionech se nachází 58 % aktivních keší na světě). Přibližně 200 zkušených kačerů navštívilo keše ve svých oblastech, aby zhodnotili míru DNF, stav schránek a logů a také charakteristiky míst, kde se keše nacházejí. Ve většině případů lidé hodnotili již dříve nalezené keše. Výsledky průzkumu dosáhly 99procentní úrovně spolehlivosti.

Z výsledků studie:

  • Skutečná míra DNF byla 3-5krát až pětkrát vyšší než ta, která byla uvedena v online logách, přičemž v některých zemích se skutečná míra DNF blížila 20 % nebo byla vyšší (ve srovnání s 6-8 % v online logách).
  • Není překvapením, že v zemích s více angažovanými vlastníky keší je skutečná míra DNF u keší nižší.
  • U keší, jejichž majitelé nevykazovali v posledních pěti letech žádnou zjevnou aktivitu, byl skutečný počet DNF téměř dvakrát vyšší než u keší, jejichž majitelé byli v uplynulém roce aktivní.

Pokud se DNF nelogují, je méně pravděpodobné, že se aktivní vlastníci dozvědí o možném problému s jejich keší. V případech, kdy owner již není ve hře aktivní, se nezalogováním DNF zdrží proces upozornění dobrovolného reviewera místní komunity ohledně keše.

Těm, kteří vždy logují své DNF, děkujeme! Pokud však patříte mezi ty, kteří váhají s použitím logu DNF, zvažte prosím poznatky datového týmu, až příště nebudete moci keš najít. Když bude herní plán geocachingu zdravější, můžeme si všichni užít mnohem více zábavy při hraní!