S lucernou, která mu svítila na cestu, se Signál dostal z hradního labyrintu a nyní ho od návratu domů do centrály Geocachingu dělí poslední úkol – a ten je zatím největší. Aby se žabák Signal dostal zpět domů, musí projít labyrintem v doupěti hladového draka chrlícího oheň. Podaří se Signalovi dostat ven bez střetu s drakem? Shromážděte všechny své přátele a najděte keše, které pomohou žabákovi Signalovi k poslednímu útěku! Kačeři mají čas do 6. února do poledne UTC, aby unikli z hradu, než začne cesta dračím doupětem.

Pohybovat se po dračím doupěti nebude snadné, ale v různých koutech doupěte se nacházejí kusy dračího oblíbeného jídla: šunky. Pokud ji Signál najde a hodí drakovi do cesty, možná se mu podaří odlákat jeho pozornost na tak dlouho, aby mohl rychle utéct.

Dračí oblíbené jídlo, šunka na obrázku níže, je speciálním bonusovým předmětem pro labyrint v dračím doupěti.

Pokaždé, když zalogujete keš, máte šanci ho najít. Pokud půjdeš kešovat ve skupině, je možné, že jeden člen skupiny ho v keši najde, ale ostatní ne. Tyto položky udělují bonusové body do žebříčku, které se přičítají k bodům získaným za zalogování keše. Pokud v aplikaci zalogujete své nálezy a najdete speciální bonusový předmět, zobrazí se banner, který vás o nálezu informuje. Na webové stránce je počítadlo těchto bonusových položek, které můžeš vidět na stránce Signalova Labyrintu. Počítadlo zobrazuje položku a počet nalezených.

Musíte nasbírat 50 bodů, abyste získali první suvenýr do labyrintu v dračím doupěti, a 500 bodů, abyste získali druhý suvenýr a dostali žabáka Signala z labyrintu.

Pokud jste získali všechny dostupné suvenýry ze všech 6 labyrintů, získáte po dokončení tohoto posledního labyrintu také suvenýr “You brought Signal back to HQ”.

Každé bludiště v Signalově Labyrintu má různé bodové hodnoty pro nalezení keší, labkových dobrodružství a bonusových položek. Zde jsou bodové hodnoty pro labyrint v dračím doupěti.

Nález labkového dobrodružství (labkové místo) 10
Nález multiny 35
Nález mysterky 30
Navštívený event 25
Nález keše s 10+ body oblíbenosti 20
Nález položky Labyrintu žabáka Signala 50
Nalezeno* 15

*Zalogován nález na ostatních typech keší

Za zalogování keše můžeš získat maximálně 85 bodů.

Přečti si naše oznámení pro Labyrint žabáka Signala na blogu ohledně FAQs a další informace o suvenýrové výzvě.