Program EarthCache™ letos slaví 20. výročí, a proto Geocaching HQ ve spolupráci s Geologickou společností Ameriky (GSA) přináší nové pokyny pro zakládání pro nadšence do Earthkeší. Doufáme, že tyto návrhy pomohou řešit některé připomínky komunity, aby Earthkeše zůstaly skvělým způsobem zkoumání geologických zázraků.

Hráči se neustále svěřují HQ a GSA, že se jim líbí, že je Earthkeše zavedou na úžasná místa a poskytnou jim poučení o zajímavých geologických jevech. Stále častěji však také dostáváme zpětnou vazbu od komunity, že Earthkeše jsou pro nálezce stále složitější a časově náročnější. Zde je několik pozoruhodných statistik z údajů o Earthkeších:

  • Od 10. ledna 2004, kdy geoaware (Gary Lewis, první reviewer Earthkeší) umístil první Earthkeš (GCHFT2) na mysu v Novém Jižním Walesu v Austrálii, umístili autoři více než 73 000 Earthkeší po celém světě!
  • Earthkeše tvoří méně než 6 % všech nálezů keší, což je výrazný pokles oproti 14 % všech nálezů v roce 2011.
  • Listingy Earthkeší dnes mají v průměru kolem 12 000 znaků, což je téměř třikrát více než v prvním roce, kdy byly Earthkeše široce dostupné. To může být jedním z vysvětlení, proč se počet nálezů za rok neustále snižuje, čím později byla Earthkeš publikována. Například v loňském roce byly Earthkeše publikované v roce 2009 nalezeny dvakrát častěji než Earthkeše publikované v roce 2020.
  • Autoři Earthkeší nyní tvoří 1,15 % všech autorů ve srovnání s 2,13 % v roce 2010.

Hlavním posláním GSA v programu Earthkeší je povzbudit kačery k seznamování se s vědou o Zemi v jejich okolí. Čím více lidí se s Earthkešemi setká, tím lépe! To nutně neznamená, že Earthkeše musí být vždy jednoduché, “snadné” nálezy. Měly by se však snažit být pro hráče co nejpřístupnější a nejpříjemnější v rámci zvolené obtížnosti a terénu.

Podle pokynů pro Earthkeše musí listing splňovat následující:

  • Předpokládejte, že nálezci mají pouze základní znalosti geologie.
  • Obsahuje ne příliš odborná vysvětlení toho, co nálezce na místě uvidí.

Kromě toho GSA a Geocaching HQ dávají tyto návrhy autorům Earthkeší:

  • Omezte počet úkolů záznamu na tři (3) (plus případná fotografie). Primárním cílem Earthkeše by mělo být vyzvednutí jedinečného prvku. Mějte na paměti, že příliš mnoho otázek může vést k tomu, že Earthkeš bude složitější, než je nutné.
  • Úlohy k logování uveďte v horní části popisu keše. Hráči tak mohou hned vědět, na co mají při čtení listingu a prohlížení místa pamatovat.

Doufáme, že autoři Earthkeší tyto návrhy zohlední při vytváření svých listingů keší. Jsme také rádi, že se můžeme podělit o rozhovor s Mattem Dawsonem z GSA o těchto návrzích a dalších tématech spojených s Earthkešemi v nové epizodě podcastu Inside Geocaching HQ.

Zatímco slavíme 20 let Earthkeší a těšíme se na dalších 20 let, vyzkoušejte si vědu o Zemi na vlastní kůži a najděte Earthkeš ve svém okolí! Máte nějakou oblíbenou Earthkeš nebo nějakou, která je na vašem seznamu k nalezení? Napište nám o tom v komentářích níže.