Poslední neděli jsme se sešli v docela hojném počtu s mezinárodní účastí (přijeli němečtí kamarádi a dokonce i polští až z Wroclawi). Myslím, že to nebyl bodík zadarmo a přitom si akci každý užil. Bude-li možnost a počasí, chtěli bychom akci v ještě mokřejší variantě zopakovat v dalším úseku a to 13.5.2023... Tak uvidíme... Johny Styler