Ranění vojáci protinapoleonské koalice z bitvy u Chlumce a Přestanova 1813 byli sváženi do Čech, kde vzniklo mnoho polních lazaretů. Jeden lazaret pro vojáky carské armády byl zřízen na zámku v Citolibech. Vojáci, kteří podlehli svým zraněním pak…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/hromadny-hrob-z-napoleonskych-valek-u-citolib/detail