V severočeskom meste Teplice v minulých storočiach žila početná komunita židovského vyznania, táto židovská komunita sa výrazne podielala na hospodárskom živote v meste. Židia podnikali v obchodníctve, kúpeľníctve,bankovníctve, značne prispievali do…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/teplice-novy-zidovsky-hrbitov/detail