Jedná se o malý svědecký vrch s povrchem v úrovni vyšší středopleistocenní terasy s nejvýše 2 m mocnou pokrývkou štěrkopísků o nadmořské výšce kolem…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/na-pelunce-pelunka/detail