Tato lokalita byla osídlena již v pravěku, co lze doložit řadou nálezů odsud i z okolních vsí, ale stálé osídlení je zde doloženo až v 15. století, a…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/straci-steti/detail