U plotu domu č.p. 266 v horní části obce Brtníky stojí smírčí kříž z hrubého pískovce. Kříž připomíná lístek jetele. Historie kříže je spojována s válečnými událostmi roku 1642, kdy přes obec táhla švédská vojska. Kříž byl vyhlášen kulturní památkou…

Originální článek přináší turistika.cz:

https://www.turistika.cz/mista/smirci-kriz-brtniky/detail