Našli jste perfektní místo a perfektní schránku, zkontrolovali jste, zda vše odpovídá pravidlům, a poté, co jste dokončili poslední úpravy na stránce keše pro vaši novou skrýš, jste odeslali svou novou keš k publikaci. Gratulujeme! Nyní jste již jen krůček od zveřejnění vaší nové skrýše na mapě geocachingu. Tento poslední krok, proces revize, je důležitý a u každé keše může vypadat jinak. Níže se s vámi podělíme o tři scénáře, které vám tento proces přiblíží a pomohou nováčkům v zakládání keší zjistit, co je čeká po stisknutí tlačítka odeslat.

Scénář 1: Tvoje keš je publikována
Pokud jste si prostudovali pokyny a promysleli svou keš a její umístění, je velká šance, že dobrovolník reviewer – revírník z geocachingové komunity nebude mít žádné dotazy ani připomínky a po kontrole ji zveřejní. Je však důležité mít na paměti, že i když je s novou keší vše v pořádku, může trvat nějakou dobu, než bude publikována. Obvykle je kontrola zahájena do sedmi dnů od data odeslání keše, ale může trvat déle v týdnu před nebo po svátcích a velkých geocachingových eventech.

Scénář 2: Váš reviewer – revírník potřebuje víc informací
Někdy bude reviewer potřebovat více informací o vaší keši, aby mohl dokončit proces kontroly. Obvyklé otázky, na které se může reviewer ptát, jsou:

  • Jak je keš ukrytá?
  • Jakou schránku jste použili?
  • Pokud není v blízkosti vašeho domova, jak ji plánujete udržovat?

Pokud tento druh informací není uveden v popisu keše, můžete na stránce keše – listingu – po jejím odeslání zveřejnit log s poznámkou pro reviewera, abyste mu tyto informace sdělili. Tyto logy se v listingu po publikaci neobjeví.

Scénář 3: Něco se musí změnit
Dalším častým scénářem je, že reviewer u vaší keše zjistí něco, co je třeba změnit, než ji bude moci publikovat. Vaše keš může být například blíže než 0,1 míle od finálního umístění nebo fyzického waypointu multiny nebo mysterky nebo může být příliš blízko zakázané oblasti, jako je například pozemek železnice. Pokud od svého reviewera takovou zprávu dostanete, neznepokojujte se. Nejste v nesnázích, váš reviewer vám jen pomáhá zajistit, aby vaše nová keš byla bezpečná a přinesla skvělé zážitky všem, kteří ji najdou. Nejlepší, co můžete udělat, je okamžitě reagovat a podniknout kroky ke změně všeho, co je třeba změnit.