Od samého počátku geocachingu hrají místní skupiny a organizace obrovskou roli v rozvoji a zlepšování hry tím, že spojují geokačery, pořádají eventy, spolupracují s místními samosprávami a správci území a mnoho dalšího! Podívejte se na seznam a mapu geocachingových skupin a organizací HQ a najděte nějakou ve svém okolí.

Protože pokračujeme v představování geocachingových skupin po celém světě, rádi bychom se vydali “k protinožcům” a pozdravili Geocaching Victoria, neziskovou organizaci, která se snaží propagovat geocaching ve státě Victoria v Austrálii. Velký dík patří prezidentovi skupiny, heymissjo, který shromáždil odpovědi na naše otázky!

Kdy byl Geocaching Victoria založen?
Geocaching Victoria byl původně založen v roce 2014 s cílem uspořádat první megaevent v australském státě Victoria. Díky jeho úspěchu se konaly další megáče a působnost výboru se rozšířila.

Pověz nám něco o geocachingu ve vašem regionu.
Ve komunitě Victorie máme přibližně 10 000 geokačerů a více než 18 000 ukrytých keší. Jsme si vědomi věkové, demografické, fyzické a socioekonomické rozmanitosti naší komunity. Při pořádání různých akcí proto zvažujeme, jak můžeme co nejvíce zapojit i naši komunitu sluchově postižených, která je velmi aktivní. Někteří členové naší komunity mají také psy – pomocníky, které s radostí přijímáme, a proto jsme vytvořili etiketu pro geopsy, která slouží jako osvěta a vodítko.

V uplynulém roce, kdy jsme více komunikovali s naší komunitou, jsme také zaznamenali příliv nových geokačerů. To poskytlo příležitost jednak navázat kontakt s novými hráči, ale také je poučit o etiketě geocachingu a o tom, co to znamená, pokud se chtějí stát vlastníky keší. V loňském roce jsme uspořádali dvě akce pro nováčky, abychom poskytli příležitost k navázání kontaktů a k otázkám a odpovědím. Zahájili jsme také naši sérii blogů pro začátečníky, která vytvořila užitečný kontext a poučení pro naše nováčky.

Jak je skupina organizována?
Náš hlavní výbor se skládá z osmi členů, kteří se scházejí každý měsíc a plánují řadu eventů a zážitků. Pro větší akce, jako je megaevent, GPS Maze nebo GeoTour, potřebujeme další podporu a je vytvořen podvýbor. Vedoucí tohoto podvýboru může, ale nemusí být členem hlavního výboru, ale spolupracuje s hlavním výborem a pravidelně se s ním schází za účelem poradenství, schvalování rozpočtu atd.\

Pořádá Geocaching Victoria nějaké pravidelné eventy nebo aktivity?
V posledních několika letech přinesl Geocaching Victoria komunitě řadu skvělých eventů, včetně:

 • Naše megaeventy, naposledy ve Whittlesea v listopadu 2022 a v Rutherglenu v dubnu 2023.
 • Náš GPS Adventure Maze, který brzy doprovodí čtvrtý megaevent.
 • Ballarat GeoTour
 • CITO eventy
 • Automobilová rallye
 • The Great Victorian Cache Crawl (deset eventů v celém státě na oslavu Mezinárodního dne geocachingu)
 • CCE eventy k vyhlášení geokeše roku ve Victorii, večery s pizzou nebo kempováním a mnoho dalšího.

Rádi také podporujeme a propagujeme eventy, které pořádají geokačeři v komunitě, a udržujeme aktualizovanou stránku s informacemi o tom, co se plánuje v nadcházejících měsících.

V současné době máme velmi aktivní online Zoom skupinu zabývající se hádankami, či skládačkami a také skupinu, která každý měsíc ráda pořádá CITO. Pokud je to možné, pomáháme při navazování kontaktů, budování sítí nebo propagaci těchto eventů ve prospěch všech.

Jaké návrhy máte pro stávající skupiny nebo pro ty, kteří chtějí založit skupiny ve svých oblastech?
Všem komunitám, které chtějí založit geocachingový výbor, doporučujeme začít v malém.
Najděte svůj základní tým, inzerujte a spojte se s komunitou. Je pravděpodobné, že existuje hromada geokačerů se skrytým talentem z různých prostředí a oborů, kteří mohou pomoci obohatit váš výbor.

Zde je několik klíčových doporučení pro začínající skupiny:

 • Ujasněte si, jaký je váš cíl, jaké výhody chcete komunitě nabídnout a čeho chcete dosáhnout. To také znamená, že jako tým musíte mít jasno v tom, co neděláte. Řízení očekávání je důležité jak pro výbor, tak pro komunitu.
 • Pečujte o své dobrovolníky. Všichni chceme odvádět dobrou práci a máme v úmyslu vytvářet skvělé zážitky, ale musíme zajistit rovnováhu mezi prací, rodinou a geocachingem. To je důležité zejména v případě, že se výbor pustí do velkého projektu, jako je megaevent nebo GPS Maze, kdy je třeba zajistit, aby dobrovolníci nevyhořeli. S tím mohou pomoci podvýbory, ale také určení více dobrovolníků pro pořádání velkých akcí, aby se zajistilo sdílení poznatků a aby všichni zůstali svěží.
 • Podívejte se na možnosti registrace komunitní neziskové organizace ve vašem regionu, protože to často otevírá dveře ke slevám, komunitním grantům a dalším výhodám.
 • Zamyslete se nad tím, jak si uchováte znalosti a zkušenosti získané na této cestě.
  Poté, co jsme v uplynulých sedmi letech uspořádali ve Victorii mnoho megaeventů, jsme si uvědomili, že je v minulosti organizoval stejný základní tým. Abychom zajistili budoucí megaeventy, musíme si uchovat znalosti a zkušenosti získané na této cestě. Plánování nástupnictví se stává klíčovým v ročních plánovacích cyklech a možná i interní Wiki nebo Confluence prostor pro shromažďování základních znalostí o fungování, řízení a plánování výboru.

Přečtěte si více o Geocachingu Victoria na jejich webových stránkách a ve skupině na Facebooku!

Skupinu geocachingu ve svém okolí najdete v tomto seznamu a na mapě skupin a organizací zabývajících se geocachingem. Tento seznam organizací byl “prověřen” za přispění dobrovolníků z komunity a pracovníků ústředí Geocachingu.

Na seznamu se pracuje. Očekáváme, že jej rozšíříme o další země a přidáme skupiny a organizace, které jsou aktivní ve svých komunitách a pozitivně přispívají ke geocachingu.
Obraťte se na nás se skupinou, kterou byste rádi viděli zahrnutou.