A další výzvou je…

Favorite Fan – Fanoušek oblíbenosti! Tato výzva je žebříčková a zaměřuje se na vytváření a hledání keší, které jsou hodné bodů oblíbenosti.

Od 1. května do 4. června máte možnost získat dva nové suvenýry za snadnou nebo těžkou úroveň výzvy. Stejně jako u všech žebříčkových výzev můžete získat body za nalezení a zalogování jakékoli keše nebo labkového místa Adventure Lab®, ale další body získáte, pokud naleznete keš s 10 a více body oblíbenosti nebo pokud získáte bod oblíbenosti u některé z vlastněných keší.

Chcete-li získat snadný suvenýr pro tento měsíc, musíte dosáhnout 100 bodů v žebříčku. Chcete-li získat těžký suvenýr pro tento měsíc, musíte v žebříčku dosáhnout 1000 bodů. Zde jsou uvedeny bodové hodnoty pro žebříček:

Nález keše s 10+ body oblíbenosti 20
Získání bodu oblíbenosti na vlastněné keši 50
Nalezeno* 10

*Zalogování nálezu jakékoliv keše včetně labek

Žebříček se obnoví 5. června, ale hráči mají čas do středy 7. června do poledne UTC, aby odeslali kvalifikační logy pro získání bodů do žebříčku, které jim umožní získat suvenýry Fanoušek oblíbenosti. Pro získání suvenýrů se započítávají pouze logy s datem 1. května až 4. června.

Jaké výjimečné keše najdete tento měsíc, abyste získali body navíc? Jak dosáhnete toho, aby vaše vlastní keše přinesly body oblíbenosti a získali jste druhý suvenýr? Nemůžeme se dočkat, až uvidíme vaši geocachingovou kreativitu v akci!

Uvidíme se znovu 30. května, kdy se dozvíte, co bude následovat v rámci třetí výzvy. Podělte se o své geocachingové nálezy hodné bodů oblíbenosti z Kola výzev na sociálních sítích pomocí #WheelOfChallenges!

Přečtěte si náš příspěvek na blogu ke Kolu výzev, kde najdete nejčastější dotazy a další informace o suvenýrové výzvě.