Novinka, kterou v příštím roce zavede KŽC Doprava a která nahradí dosavadní Bezdězský rychlík. Tato společnost u nás a severu provozuje například Kamenický motoráček - turistická linka T1 Dopravy Ústeckého kraje - Kamenický motoráček je turistický vlak, který jezdí po Sklářské lokálce Šenovce z České Kamenice do Kamenického Šenova a zpět každou sobotu, neděli a státní svátek od posledního březnového víkendu do posledního říjnového víkendu. 

Dosud neexistující přímé spojení Prahy s Dokeskem (Máchovo jezero), Českolipskem, Lužickými horami a Českým Švýcarskem zajistí nový rychlík, který vyplní mezeru na trhu a nabídne přímé a rychlé spojení uvedených lokalit. Protože předpokládáme velmi silný zájem o tento vlak, bude v soupravě vlaku řazen i barový vůz. Vlak pojede v trase Praha – Mikulášovice doln.nádr. v období RRL (rozšířeného rekreačního léta) v 6, 7, + od 27.3. do 31.10.2021, souprava: 749+BDs+B. Kuriozitou vlaku bude jeho nezastavování na hlavním nádraží v České Lípě, protože všechny nástupní hrany jsou „plné“; u nástupiště, kam jezdí lovosické vlaky, zase jaksi chybí výhybka do směru Bakov n.J. A tak R 1275/1274, bohužel, obslouží Českou Lípu jen v zastávce Střelnice. Nepropustnost České Lípy hl.n. v důsledku její nepovedené přestavby reflektující pouze aktuální dopravní model platný před několika lety v minulosti nepočítající s možností navýšení objemu dopravy je příčinou nemožnosti zastavit s rychlíkem na hlavním nádraží. Smutná realita zásadní chyby projektu, který před lety prošel a sevřel českolipské nádraží do budoucí stagnace zabraňující rozvoji veřejné železniční dopravy v regionu.

Všechny příznivce železnice a cestování tímto srdečně zveme na slavnostní zahájení nové turistické sezony 2021, která se uskuteční protokolární jízdnou prvního Lužickohorského rychlíku dne 27.3.2021. Tento den bude vlak mimořádně posílen na své kapacitě tak, aby se všichni vešli. Dejte si do diáře: R 1275 / R 1274 dne 27.3.2021 a přijďte přivítat nový rekreák do života. Souprava bude stát za to ????

Převzato z webu https://www.kzc.cz/