Údržba keší je pro skvělý zážitek z geocachingu zásadní. Je důležité, aby majitelé keší věděli, když nastane problém s jejich keší, aby mohli přijmout příslušná opatření. Dobrovolné reviewery z řad komunity může být také třeba upozornit na důležité otázky týkající se keší.

Proto jsme v rámci nedávno oznámené nové aktualizace logování keší a trackovatelných předmětů přejmenovali typy logů, které se používají k hlášení problémů s keškami v aplikaci Geocaching® a na webu Geocaching.com, aby přesněji odrážely záměr logů.

Potřebuje údržbu se nyní nazývá Vyžadována pozornost vlastníka keše. Pokud hráč vybere tento typ logu, je vlastník keše upozorněn, že s jeho keší může být problém.

Keška by měla být archivována se nyní nazývá Vyžaduje pozornost reviewera. Pokud je zvolen tento typ logu, je dobrovolný reviewer z komunity geocaching upozorněn, že může být s keší problém.

Mezi situace, kdy je vhodné zvolit log s požadavkem na pozornost vlastníka, patří:

  • Plný logbook
  • Logbook je příliš mokrý a nelze se do něj zapsat
  • Schránka je poškozená

Nezapomeňte do logu uvést podrobnosti, aby mohl majitel keše věnovat keši potřebnou pozornost.

Log Vyžaduje pozornost reviewera může být použit v následujících případech:

  • Majitelé nemovitostí, podnikatelé, místní úřady nebo orgány činné v trestním řízení vyjádřili během vašeho pátrání po kešce obavy.
  • Umístění keše nebo její hledání poškozuje okolí nebo poškozuje majetek.
  • Keš se nepodařilo najít a na stránce keše je několik logů “Nenalezeno (DNF)” nebo “Vyžadována pozornost vlastníka keše” bez odpovědi ownera.

Použití tohoto typu logu nepovede k automatické archivaci keše, ale vlastník keše a místní reviewer budou informováni a mohou se jím řídit.

Tyto typy logů nejsou správné, pokud:

  • Prostě jste nemohli keš najít – použijte log “Nenalezeno (DNF)”.
  • V keši není žádná tužka – keše nemusí tužku obsahovat. Přineste si svou vlastní!
  • Umístění keše se zdá být nevhodné – zvažte, zda se neobrátit na majitele keše se svými obavami.

Pokyny k použití správných logů pro nahlášení problému naleznete v Centru nápovědy.

Používání správných typů logů pro hlášení problémů s kešemi je důležitým způsobem, jak pomoci majitelům keší monitorovat jejich keše a udržovat celosvětovou herní desku geocachingu ve skvělém stavu!